Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty jest prostą, bezpieczną i szybką formą regulowania płatności. Polega na automatycznym obciążaniu rachunku posiadacza konta kwotami zobowiązań za dostarczane produkty lub świadczone usługi (opłaty za światło i gaz, czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.). Ustanawiając polecenie zapłaty, można także regularnie przekazywać darowizny organizacjom pożytku publicznego. Nie trzeba pamiętać o comiesięcznej konieczności wykonania przelewu.

Wszystkie transakcje dokonane za pomocą polecenia zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym posiadacza rachunku.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Wystarczy wypełnić formularz zgody (dwa odcinki) i przesłać go pocztą tradycyjną na adres naszej Fundacji. My prześlemy jeden formularz do Państwa banku, drugi zostanie u nas.

Na formularzu należy zadeklarować dowolną kwotę comiesięcznej darowizny.

Jeśli na rachunku nie będzie wystarczającej ilości środków, po kilku dniach nastąpi druga próba ich pobrania. Jeżeli nadal nie będzie to możliwe, darowizna w danym miesiącu nie zostanie pobrana. W kolejnym miesiącu nie będzie pobierana podwójnie.

Wzór polecenia zapłaty znajdziesz tutaj

Odwołanie polecenia zapłaty

Zgoda na ustanowienie polecenia zapłaty jest bezterminowa. W każdej chwili posiadacz rachunku może ją odwołać.

Darczyńcy przysługuje bezwarunkowe prawo odwołania pojedynczego, zrealizowanego polecenia zapłaty do 56 dni kalendarzowych (w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej) lub 5 dni roboczych (w przypadku pozostałych darczyńców) od daty obciążenia rachunku oraz wystąpienia o zwrot środków.

Polecenie zapłaty można także zawiesić czasowo na okres maksymalnie 30 dni kalendarzowych, składając odpowiednią dyspozycję w swoim banku.

Pamiętaj! Osoby fizyczne i prawne mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).