Programy partnerskie z NGO

Fundacja Oriflame współpracuje z organizacjami i instytucjami, które wspierają kobiety w kryzysowych sytuacjach w ramach całodobowej/długoterminowej opieki. Należą do nich domy samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska oraz inne placówki specjalizujące się w tym obszarze.

Z organizacjami współpracujemy długofalowo, budując trwałą zmianę społeczną, wspieramy je zarówno od strony finansowej, merytorycznej, rzeczowej, organizacyjnej, ale również poprzez wolontariat pracowniczy/kompetencji, angażowanie do wspólnych projektów.

Więcej o programach partnerskich znajdziesz tutaj